855 suất học bổng tại Liên bang Nga năm 2016

Căn cứ chỉ tiêu học bổng, Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2016 như sau:

??????????????????

??????????????????

Giới thiệu

Chính phủ Liên bang Nga cấp 855 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ: đại học, thạc sĩ, tiến sĩthực tập sinh (bao gồm chỉ tiêu dành cho các bộ, ngành).
Thông tin học bổng

Căn cứ chỉ tiêu học bổng, Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2016 như sau:

Chương trình đại học: Từ 04 đến 5 năm học (chưa bao gồm thời gian học dự bị tiếng Nga). Chương trình thạc sĩ: 02 năm học (chưa bao gồm thời gian học dự bị tiếng Nga). Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm (chưa bao gồm thời gian học dự bị tiếng Nga). Chương trình thực tập chuyên ngành: từ 03 đến 12 tháng.

Giới thiệu

Chính phủ Liên bang Nga cấp 855 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh (bao gồm chỉ tiêu dành cho các bộ, ngành).

Thông tin học bổng

Căn cứ chỉ tiêu học bổng, Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2016 như sau:

Chương trình đại học: Từ 04 đến 5 năm học (chưa bao gồm thời gian học dự bị tiếng Nga). Chương trình thạc sĩ: 02 năm học (chưa bao gồm thời gian học dự bị tiếng Nga). Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm (chưa bao gồm thời gian học dự bị tiếng Nga). Chương trình thực tập chuyên ngành: từ 03 đến 12 tháng.