Chỉ tiêu bổ sung của các trường ĐH phía Nam

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn xét tuyển 570 chỉ tiêu (CT) bổ sung cho các ngành: Lịch sử (70CT): C: 19 điểm, D1: 14,5 điểm, Nhân học (40CT): C: 15 điểm, D1: 14,5 điểm, Triết học (40CT): C, D1: 15 điểm. Các ngành: Xã hội học (40CT); Thư viện – Thông tin (60CT); Giáo dục (70CT), Lưu trữ học (30CT), Văn hóa học (40CT): C: 15 điểm, D1: 14,5 điểm…

chi-tieu-bo-sung-cua-cac-truong-dh-phia-nam

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên xét tuyển NV2 vào các ngành ở hệ ĐH như sau: Vật lý (80CT): A: 15 điểm, Hải dương học (30CT): A: 15 điểm, Khoa học vật liệu (30CT): A: 14,5 điểm. Hệ CĐ ngành Công nghệ thông tin (500CT): A, A1: 10 điểm, chỉ xét kết quả thi ĐH 2012.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/8 đến 17h ngày 5/9. Thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển NV bổ sung nếu thay đổi NV có thể xin rút hồ sơ trong các ngày 30, 31/8 và ngày 4, 5/9.

Trường ĐH Quốc tế TPHCM xét tuyển 40 chỉ tiêu vào 3 ngành do trường cấp bằng gồm: Kỹ thuật điện tử – Truyền thông (30CT): A, A1: 16 điểm, Quản lý nguồn lợi thủy sản (10CT): A, A1, B: 16 điểm, Kỹ thuật xây dựng (10CT): A, A1: 17 điểm.

Trường ĐH Tài chính – Marketing, bậc ĐH xét tuyển các ngành: Bất động sản chuyên ngành Kinh doanh bất động sản (70CT), Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành Tin học kế toán (50CT) hai khối A, D1 là 16 điểm.

Các ngành: Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành: Tài chính công; Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư điểm sàn xét tuyển 17 và chỉ tiêu mỗi ngành là 80.

Trường cũng xét tuyển 120 chỉ tiêu vào 2 ngành hệ CĐ là tiếng Anh (40CT) và Hệ thống thông tin quản lý (80 CT) với điểm sàn xét tuyển 2 khối A,D là 11 điểm. Thời gian nhận hồ sơ từ 17/8 đến 31/8.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xét tuyển NV2 bậc ĐH và các ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông (50 CT), Công nghệ chế tạo máy (20CT), Công nghệ in (20CT), Công nghệ kỹ thuật máy tính (20CT), Kỹ thuật công nghiệp (30CT), Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (30CT): A: 14 điểm, A1: 13,5 điểm.

Ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô (20CT): A: 15,5 điểm, A1: 15 điểm, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (20CT): A:17 điểm, A1: 16,5 điểm, Kinh tế gia đình (20CT): A, A1: 14 điểm.

Thời gian nhận hồ sơ: từ 15/8 đến hết ngày 25/8. Trường không thực hiện việc rút hồ sơ và lệ phí trong thời gian xét tuyển.