Tag: Điểm trung bình tốt nghiệp

Điểm trung bình tốt nghiệp (GPA) bao nhiêu sẽ được học bổng?

Với các bạn du học Thạc sỹ (đặc biệt là MBA) thì ngoài điểm GPA, thư giới thiệu (LOR) là nhân tố quyết định cho bạn có học bổng hay không. Nếu các bạn có kinh nghiệm làm việc thì