Tag: Du học Canada

Thông tin trường dạy MBA tốt nhất Canada không thể bỏ qua

Đại học Wilfrid Laurier. Vì sinh viên Việt Nam làm visa du học Canada có khi mất đến 8 tháng. Nên nếu bạn muốn nhập học đúng thời gian vào các trường như Đại học Wilfrid Laurier, thì chuẩn bị