Tag: Harvard

Đại học Harvard gửi sinh viên đến Việt Nam thực tập

Các đề tài nghiên cứu  tập trung về các sản phẩm web mới do VNG cung cấp, trong đó đề cao tính nội địa hóa và tác động của nó tới người dùng của trên một số sản phẩm được