Tag: học bổng ADB

Chia sẻ kinh nghiệm nộp học bổng ADB

Cụ thể hơn, 6 bước sau có nội dung như sau: Với các bạn muốn xin học bổng như mình, các bạn nên đọc các lĩnh vực đào tạo ở trên sau đó các bạn vào danh sách các khoa