Tag: học bổng Eiffel

Kinh nghiệm xin học bổng Eiffel và Ile De France của chính phủ Pháp

Học bổng Đại sứ quán khác với hai đứa kia ở chỗ là bạn tự xin, không trường nào xin giùm hết, và bạn được chọn tối đa 3 trường. Bởi vậy thoải mái đi, hốt 3 trường vô danh