Tag: học bổng Quốc gia Cộng hòa Slovakia

Chương trình học bổng Quốc gia của Cộng hòa Slovakia năm học 2017

Bản sao cứng của Thư nhập học / Lời mời từ một tổ chức giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu của Slovak có thể được gửi bởi trường chủ quản của ứng viên tham gia học bổng ở