Tag: kết quả học tập

Kinh nghiệm săn học bổng khi kết quả học tập chỉ đạt loại C

Nếu bạn tham gia các hoạt động ngoại khóa, có kinh nghiệm làm việc, kĩ năng lãnh đạo, bạn sẽ có cơ hội khá cao được đi tiếp vào vòng trong. Qua được vòng này chỉ mới là bước khởi