Tag: thi cử

Chuyện người phụ nữ 60 tuổi vẫn quyết thi đại học

Thế nhưng, khi chúng tôi hỏi về dự định sau khi biết được điểm, bà Phong tươi cười nói: “Tôi sẽ tiếp tục ôn để đợi sang năm thi lại chứ. Bỏ cuộc sao được hả cô chú!”. Bà nói