Tag: Thủ Lĩnh Trẻ

Học bổng YSEALI dành cho Thủ Lĩnh Trẻ năm 2016

Chương trình đưa các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tới các trường đại học Hoa Kỳ, nơi họ có thể đào sâu thêm kiến thức về các vấn đề khu vực, và chia sẻ kinh nghiệm và tầm nhìn