Tag: Thực tập

Thực tập hưởng lương của Google tại Sydney, Úc năm 2016

Ngành học: Google tuyển thực tập sinh trong các lĩnh vực: Quản lí Khách hàng và Quản lí Bán hàng (Sales & Account Management), Hỗ trợ Sản phẩm và Hỗ trợ Khách hàng (Product & Customer Support), Quan hệ đối