Tag: trung quốc

Giáo dục giới tính: một vấn đề lớn ở Trung Quốc

Còn về phía trường học, đa số các trường rơi vào tình trạng trong chương trình học luôn có giờ giáo dục về sức khỏe cho học sinh nhưng đều bị xem nhẹ. Theo Tôn Hà – học sinh của