Tag: tuyển xinh

Chỉ tiêu bổ sung của các trường ĐH phía Nam

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn xét tuyển 570 chỉ tiêu (CT) bổ sung cho các ngành: Lịch sử (70CT): C: 19 điểm, D1: 14,5 điểm, Nhân học (40CT): C: 15 điểm, D1: 14,5 điểm, Triết học