Tag: xin học bổng

Kinh nghiệm xin học bổng Eiffel và Ile De France của chính phủ Pháp

Học bổng Đại sứ quán khác với hai đứa kia ở chỗ là bạn tự xin, không trường nào xin giùm hết, và bạn được chọn tối đa 3 trường. Bởi vậy thoải mái đi, hốt 3 trường vô danh

Khắc phục những lỗi thường gặp trong quá trình xin học bổng

Ngoài ra, các bạn phải hiểu là không phải câu hỏi nào được đặt ra cũng cần câu trả lời chính xác, hãy đùa vui một chút. Một bạn mình hướng dẫn từng bị hỏi: “Mày cảm thấy có những