Thông tin trường dạy MBA tốt nhất Canada không thể bỏ qua

Đại học Wilfrid Laurier.

sinh viên Việt Nam làm visa du học Canada có khi mất đến 8 tháng. Nên nếu bạn muốn nhập học đúng thời gian vào các trường như Đại học Wilfrid Laurier, thì chuẩn bị và nộp hồ sơ trước đó 8 – 10 tháng cũng không là sớm.
Xếp hạng     Đại học     Kỳ nhập học     Thời gian     TOEFL      GMAT      Số năm kinh nghiệm
1     Đại học Queen’s     Tháng 5     1 năm     250 (cbt)     600     2
2     Đại học Manitoba     Tháng 8     11 tháng     550     500     –
3     Đại học Western Ontario     Tháng 9     2 năm     250     560     2
4     Đại học York     T1, 9     16-20 tháng     600 (250)     –     2
5     Đại học Toronto     Tháng 9     8-16 tháng     580     –     –
6     Đại học Mcgill     Tháng 9     2 năm     600     570     2
7     Đại học Wilfrid Laurier     Tháng 8     1 năm     550 (213)     550     2
8     Đại học HEC (French)
9     Đại học Ottawa     Tháng 8     15 tháng     580
10     ĐH New Brunswick – St. John     Tháng 8     12 tháng     550     500     2
11     ĐH Victoria     Tháng 8     17 tháng     230     550     2
12     ĐH British Columbia     Tháng 9     15 tháng     600 (250)           2
13     ĐH Concordia     T 1,5,9     16-24 tháng     250 (cbt)     600     2
14     ĐH Simon Fraser     T 1,5,9     4 học kỳ     570     550     –
17     ĐH McMaster     Tháng 9     2 năm     580     600     1
18     ĐH Dalhousie     Tháng 9     2 năm     580     550     –
19     ĐH Saitn Mary’s     Tháng 9     2 năm     550     500

thong-tin-truong-day-mba-tot-nhat-canada-khong-the-bo-qua